Kako automatizirani viličari mogu jednostavno optimizirati Vaše skladište?

Bez obzira radite li u nabavi ili proizvodnji, automatizacija određenih procesa može dodati novu dimenziju produktivnosti. To se može postići automatizacijom procesa svakodnevnog rukovanja teretom; ili kompletna konverzija sistema za velike operacije.

Automatizacija u različitim dijelovima poslovanja

Bez obzira na veličinu ili vrstu Vašeg poslovanja, automatizacija može imati dodanu vrijednost i veliki značaj. Razmislite o svim ponavljajućim pretovarima tereta koji se odvijaju u Vašem skladištu. Automatizacija se može implementirati u sljedećim procesima.

Slaganje blokova

Slaganje u blokove u svrhu kompaktnog skladištenja

Skladištenje na visokim područjima

Skladištenje i dohvaćanje robe s visokih područja

Rukovanje laganom robom

Za horizontalni transport do 0,5 tona

Skladištenje visoke gustoće

Transport paleta na regale

Očisti sve