Opći uvjeti i odredbe

Skladišna logistika 
Terms of Sale (January 2017)

A) Doseg

B) Formiranje i predmet ugovora

C) Cijene i uvjeti plaćanja

D) Rok isporuke i kašnjenje

E) Pravila povrata

F) Jamstvo

G) Dugoročni i kratkoročni najam

H) Ugovor o servisiranju

I) Vrijeme isporuke olova i viša sila

J) Ograničenje odgovornosti

 

A) Doseg

Asortiman proizvoda društva Skladišna logistika, čije je registrirano sjedište na Ventilatorska cesta 5a, primjenjuje se isključivo na poduzeća u Hrvatskoj. To znači da poslovnim klijentima dostavljamo samo registrirano sjedište (adresu za naplatu) unutar Hrvatske, koji mogu navesti adresu za dostavu unutar Hrvatske. Ako nas kupci izvan Hrvatske kontaktiraju kako bi dobili ponudu za bilo koji proizvod naveden u Internetskoj trgovini, preusmjerit ćemo zahtjev u našu internetsku trgovinu u zemlji u kojoj se kupac nalazi.

Ovi Opći uvjeti i odredbe (tzv. „Ouo“) na internetu primjenjuju se na sve transakcije u vezi s novim i rabljenim proizvodima ("Proizvodi") i uslugama ("Usluge"), zaključene putem naše internetske trgovine s tvrtkama ("Kupac"). Uvjeti i odredbe Kupca ne primjenjuju se. INCOTERMS 2010 također se primjenjuje na tumačenje komercijalnih pojmova.

Sa svakim ažuriranjem Internetske trgovine sve cijene i opisi proizvoda prethodno prikazanih u našoj internetskoj trgovini postaju ništavni.

Formiranje, postojanje, izgradnja, uspješnost, valjanost i svi aspekti ovih Ouo-a uređuju se zakonima Hrvatske, čiji su sudovi sudovi isključive nadležnosti.

B) Formiranje i predmet ugovora

Prezentacija naše ponude proizvoda i usluga vidljiva u Internetskoj trgovini, uključujući povezane ilustracije i crteže, te dimenzije, podatke o težini i izvedbi, neće predstavljati pravno obvezujuću ponudu, već poziv na podnošenje ponude od strane Kupca.

Kada je narudžba poslana, Kupci dobivaju e-mail potvrdu o primitku pod nazivom "Hvala vam na narudžbi"-e-mail. Ova potvrda primitka je informacija o sadržaju narudžbe. To ne predstavlja prihvaćanje naloga Kupca, već samo potvrdu o primitku iste. Kada narudžbu potvrdi osoblje pozadinskog ureda, Korisnik prima potvrdu e-pošte pod naslovom "Potvrda vaše narudžbe".

Nalog se smatra prihvaćenim od strane DOBAVLJAČA i obvezujućim sporazumom između stranaka sklopljenim nakon potvrde narudžbe. Međutim, Kupca obvezuje narudžba nakon postavljanja narudžbe.

Tijekom postavljanja narudžbe Kupac može odabrati mogućnosti financiranja na koje se primjenjuju uvjeti navedeni u odjeljcima C i G.

Prije slanja narudžbe Kupac može u bilo kojem trenutku promijeniti podatke ili ispraviti sve ulazne pogreške. Postupak naručivanja može se prekinuti u bilo kojem trenutku prije nego što Kupac klikne na "Pošalji narudžbu" jednostavnim zatvaranjem prozora preglednika.

Cilj nam je obraditi narudžbe u roku od 14 radnih dana izdavanjem potvrde narudžbe koja uključuje podatke o narudžbi i ugovor putem e-maila kako bi kupac spremio/ispisao. Sporazum mora biti na hrvatskom. Ne izdajemo potvrdu ako proizvod nije dostupan. Umjesto toga Kupac će biti kontaktiran s alternativama. Valjanost ugovora podliježe našoj pisanoj ili elektroničkoj potvrdi narudžbe koja se dostavlja Kupcu standardnim komercijalnim sredstvima otpreme (e-mail, fax, pismo i sl.) nakon primitka uplate u skladu s odjeljkom C.

Naša pisana potvrda narudžbe obvezujuća je u pogledu opisa prirode i opsega proizvoda koje je naručio Kupac. Ako se potvrda narudžbe (uključujući cijenu narudžbe) razlikuje od narudžbe Kupca, Kupac će se razmotriti u dogovoru s našom potvrdom narudžbe (uključujući cijenu narudžbe), osim ako nas Kupac bez odgode ne obavijesti. Ako se cijene pojedinih Proizvoda promijene nakon narudžbe, zadržavamo pravo prilagodbe cijena.

Zadržavamo pravo odstupanja od ugovorom dogovorenih parametara ako su takva odstupanja uobičajena u trgovini. To se posebno odnosi na varijacije boja i tehničke izmjene proizvođača, pod uvjetom da one ne utječu na prikladnost za uporabu i dogovorenu kvalitetu.

Sporazumi, posebno usmeni sporazumi, obećanja, obveze i obveze, jamstva i jamstva našeg prodajnog osoblja obvezujući su samo uz našu pisanu potvrdu.

Osim ako nije drugačije navedeno, naručene proizvode ćemo sastaviti prije isporuke. Ako je drugačije navedeno, montažu će izvršiti Kupac po trošku Kupca. Ako nas Kupac uputi da izvršimo instalaciju, primjenjuju se uvjeti instalacije uključeni u ponudu.

Koristimo industrijski standardni protokol šifriranja poznat kao Secure Socket Layer (SSL) kako bismo zaštitili podatke o vašoj narudžbi. To znači da svim vašim osobnim podacima, uključujući broj, ime i adresu vaše kreditne kartice, ne može pristupiti nitko osim ovlaštenih korisnika u skladu s našim pravilima o privatnosti.

Zadržavamo neograničena prava intelektualnog vlasništva (uključujući bez ograničenja autorska prava, prava dizajna i zaštitne znakove, kao i komercijalna patentna prava) na Proizvode, procjene troškova, crteže, slike, ilustracije proizvoda, filmove o proizvodima i sav drugi sadržaj, uključujući multimedijski sadržaj internetske trgovine. Svaka uporaba, širenje, posebno prijenos, udvostručavanje, objavljivanje i pružanje, uključujući kopije u izvađenom obliku bilo kojeg Proizvoda i / ili sadržaja u Internetskoj trgovini, zahtijeva našu izričitu prethodnu pisanu suglasnost.

Videozapisi i slike proizvoda dostupni na našoj web stranici namijenjeni su isključivo za davanje približne predodžbu o proizvodima opisanim samo u njima i ne pružaju nikakvo jamstvo i / ili jamstvo u vezi s Proizvodima i njihovom izvedbom bilo koje prirode u vezi s oglašenim proizvodima. Za rabljene/obnovljene proizvode umjesto slike pojedinačnog Proizvoda može se prikazati referentna slika za taj model proizvoda. Kako bi se izbjegla sumnja, naša pisana potvrda narudžbe obvezujuća je za opis prirode i opsega naših proizvoda.

C) Cijene i uvjeti plaćanja

Cjenik se kontinuirano revidira i DOBAVLJAČ ima pravo bez prethodne najave promijeniti cijene navedene u njemu. Sve cijene bez PDV-a.

Navedeni trošak prijevoza u Internetskoj trgovini potvrđen je u potvrdi narudžbe i, osim ako kupac ne navede drugačije. Ukupni trošak dostave izračunava se zbrajanjem troška "Po proizvodu". Trošak "Po proizvodu" je paušalni tečaj koji se temelji na težini ili volumenu i izračunava se na pretpostavci da na adresi za isporuku kupaca nije dostupna rampa i da se nalazi u rasponu od lokalnog skladišta dobavljača. Ako se primijene dodatni troškovi dostave, DOBAVLJAČ će obavijestiti Kupca i naknada će se pojaviti na potvrdi narudžbe.

3. Primjenjuju se uvjeti za sljedeće načine plaćanja:
i) Kreditna kartica: Prilikom plaćanja kreditnom karticom Kupac će navesti broj kartice, datum isteka kartice i CVR broj. Obradu kartica šifrira (SSL) PAYEX, pružatelj platnih usluga s PCI certifikatom. Kupac je dužan osigurati da na saldo kartice postoje sredstva dok se TMHX-u ne ukaže kupoprodajna cijena za narudžbu. Ako nema dovoljno pokrića ili plaćanja iz bilo kojeg drugog razloga, TMHX ima pravo otkazati narudžbu ili fakturirati iznos.
ii) Faktura: Uvjeti plaćanja neto su 30 dana nakon datuma fakture. Kako bi se ispunio rok plaćanja, nepodmireni iznos mora biti primljen u navedenom roku. Ne daju se popusti za brzo plaćanje
iii) [Pokušajte kupiti s kratkoročnim najmom]; Odabirom opcije financiranja ["pokušajte kupiti"], Kupcu se daje mogućnost kratkoročnog iznajmljivanja Proizvoda na maksimalno 36 mjeseci (iako se može posebnim ugovorom dogovoriti i više) u skladu s našim uvjetima i odredbama za kratkoročni najam, kako je dalje opisano u odjeljku G. Kupac tada ima mogućnost vratiti naručeni Proizvod na kraju razdoblja najma ili ga kupiti u skladu s uvjetima izvorne narudžbe, u kojem slučaju će cijena Proizvoda biti fakturirana nakon isteka razdoblja najma s uvjetima plaćanja neto 30 dana nakon datuma fakturiranja.
iv) [Dugoročni najam 36 mjeseci]; Odabirom opcije financiranja ["najam 36 mjeseci"], Kupcu se daje mogućnost najma Proizvoda na 36 mjeseci u skladu s našim uvjetima i odredbama za dugoročni najam, kako je dalje opisano u odjeljku G. Naknada za najam fakturira se na mjesečnoj bazi s uvjetima plaćanja neto 30 dana nakon datuma fakture.

4. Uvjeti plaćanja za dodatne usluge
v) Prilikom odabira ponude usluge, opisane u odjeljku H, zahtjev kupca obrađuje se kako je navedeno u odjeljku B. Cijene Usluge prikazane u Internetskoj trgovini samo su indikativne i podliježu specifikacijama u ugovoru o usluzi između stranaka.

5. Kupac nema pravo na odbitak putem prijeboja, protutužbe, popusta, smanjenja ili na neki drugi način.
6. Ako se razumno može pretpostaviti da Kupac neće moći izvršavati svoje obveze plaćanja zbog nesolventnosti Kupca ili ako okolnosti na drugi način ukazuju na značajno pogoršanje sposobnosti Kupca da plati, zadržavamo pravo obustaviti isporuku jedne ili više narudžbi za Proizvode ili Usluge ili odmah raskinuti takve narudžbe. Ako Kupac ne ispuni obveze plaćanja značajnog iznosa (10% dospjelih potraživanja) za najmanje tri tjedna, potrebno je naznačiti nedovoljnu solventnost. Isto se primjenjuje u slučaju znatnog smanjenja trgovinskog kreditnog rejtinga.

D) Rok isporuke i kašnjenje

1. Klijentima dostavljamo samo registrirano sjedište (adresu za naplatu) u Hrvatskoj i koji mogu unijeti adresu za dostavu unutar Hrvatske
2. Informacije o vremenu isporuke i vremenu isporuke i datumima su približne. Naše vrijeme isporuke navedeno je u potvrdi narudžbe i počinje kada kupac primi potvrdu naše narudžbe
3. Dostava će biti izvršena na adresu isporuke koju je odredio Kupac. Ako je adresa koju je odredio Kupac netočna, nepotpuna ili nejasna, Kupac je odgovoran za sve nastale troškove.
4. Neispravna isporuka ne smatra se odgođenom isporukom. Ako su Proizvodi oštećeni prilikom isporuke ili isporučeni u količini koja nije dovoljna za naručeni broj Proizvoda, tada, osim ako nas Kupac ne obavijesti u pisanom obliku do kraja poslovanja trećeg dana nakon isporuke, ne može se podnijeti zahtjev protiv nas u vezi s štetom ili manjkom takvih Proizvoda. Što se tiče prijenosa rizika za gubitak i štetu na Proizvodu, primjenjuje se primjenjivi INCOTERM. U nedostatku zasebnog sporazuma primjenjuje se Ex Works, INCOTERM 2001.
5. U slučaju kašnjenja u isporuci Kupac će se smatrati prihvaćenim Proizvodima po takvoj isporuci.
6. Ako Kupac kasni s isporukom ili nam ne da odgovarajuće upute za isporuku, onda ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo ili pravni lijek koji nam je dostupan, možemo (i) pohraniti robu u naš objekt i fakturirati Kupcu naknade za skladištenje, prijevoz i utovar (uključujući osiguranje); i/ili (ii) prodaju ili isporučuju Proizvode u ili bilo kojoj trećoj strani u bilo kojoj zemlji po najpovoljnijoj cijeni koja se može lako dobiti i (nakon odbitka svih troškova skladištenja i prodaje) naplaćuju Kupcu bilo kakav manjak ispod cijene u potvrdi narudžbe.
7. Ako narudžbe uključuju nekoliko proizvoda, imamo pravo na djelomične isporuke, koje ćemo fakturirati zasebno.

E) Pravila povrata
1. Osim naknade za povrat u skladu s odjeljkom C(2)(iii), prihvaćamo povrat neoštećenih proizvoda ili drugih isporučenih predmeta, pod uvjetom da su ambalaža i pečati neoštećeni, da nisu predmeti napravljeni po narudžbi, da nam se vraćaju besplatno i da je obrazac za povrat priložen povratnoj pošiljci. Kupac
2. Plaćeni računi u vezi s ugovorenim povratima bit će uplaćeni izdavanjem kreditne bilješke ili će, u slučaju plaćanja kreditnom karticom, iznos biti vraćen na račun Kupca. Vraćeni iznos jednak je plaćenoj kupoprodajne cijene, pod uvjetom da predmetne artikle primimo u roku od [vremena] od isporuke.

F) Jamstvo
Novi proizvodi zaštićeni su jamstvom proizvođača za proizvod navedenim na stranici Proizvod. Obnovljeni proizvodi zaštićeni su jamstvima proizvođača za razdoblje navedeno za obnovljeni proizvod. Valjanost bilo kojeg jamstva podliježe korisnikovoj usklađenosti s jamstvenim uvjetima proizvođača.

G) Dugoročni i kratkoročni najam
Zahtjev za najam određenog modela viličara može nam se poslati. Zahtjev, koji nije obvezujući za nas, mora sadržavati podatke za kontakt Kupca, kao i traženo razdoblje najma i posebne zahtjeve (ako ih ima). Po primitku na našu određenu e-mail adresu, izdat će se potvrda o primitku, a ako zahtjev bude prihvaćen, poslat ćemo ugovor o najmu na potpis. Mogućnosti najma u skladu s pododjeljkom C3(iii) ili (iv) podliježu sklapanju izdanog ugovora o najmu, kao i prethodnoj kreditnoj analizi i kreditnoj odluci od strane nas. U slučaju sukoba ili nedosljednosti između ovih Zakona o radu i ugovora o najmu, uređuje se ugovor o najmu.

Opći uvjeti najma

Članak 1.

Sklapanjem ugovora o najmu najmoprimac prihvaća primjenu ovih Općih uvjeta najma te ga njihove odredbe obvezuju jednako kao i odredbe ugovora o najmu.

Članak 2.

Ugovorna obveza najmoprimca nastaje u trenutku isporuke viličara najmoprimcu ukoliko je prijevoz viličara osiguran putem prijevoznika izabranog od strane najmodavca, a u slučaju da najmoprimac samostalno ili putem svojeg izabranog prijevoznika osigurava prijevoz viličara na mjesto isporuke tada ugovorna obveza najmoprimca nastaje u trenutku izlaska predmeta najma iz poslovnog kruga najmoprimca.

Ugovorna obveza najmoprimca prestaje vraćanjem predmeta najma u poslovni krug SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 3.

Troškovi prijevoza predmeta najma padaju na teret najmoprimca. Isto vrijedi i u slučaju posebnih vrsta prijevoza.

U slučaju organizacije prijevoza od strane najmoprimca, rizik i odgovornost predmeta najma je na najmoprimcu.

Preuzimanjem predmeta najma najmoprimac potvrđuje da je predmet najma pregledao i da je isti isporučen kao ispravan.

U slučaju da je mjesto utovara/istovara neadekvatno te zbog toga nastaje zastoj utovara/istovara SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. ima pravo najmoprimcu zaračunati dodatne troškove.

Članak 4.

Najmoprimac nije ovlašten vršiti bilo kakve preinake na predmetu najma. Za bilo kakvu intervenciju na predmetu najma najmoprimac je dužan prethodno zatražiti i ishoditi suglasnost SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 5.

Najmoprimac je dužan predmet najma koristiti isključivo sukladno uputama proizvođača i drugim popratnim dokumentima.

Najmoprimac je dužan bez odgode obavijestiti SKLADIŠNU LOGISTIKU d.o.o. o svakoj grešci, kvaru ili sumnji na kvar na predmetu najma i prestati s njegovim korištenja.

Članak 6.

Najmoprimac snosi punu odgovornost u pogledu predmeta najma od trenutka nastanka njegove ugovorne obveze pa do trenutka prestanka njegove ugovorne obveze kako je to definirano u članku 2. ovih Općih uvjeta najma. Svaka šteta koja se dogodi na predmetu najma u tom razdoblju isključivo je na teret najmoprimca.

Sva šteta koja se može dogoditi na osobama i imovini od korištenja predmeta najma pada na teret najmoprimca.

Članak 7.

Najmoprimac je prilikom korištenja predmeta najma dužan u svemu postupati sukladno pozitivnim propisima. To se posebice odnosi na propise zaštite na radu.

Članak 8.

Za vrijeme trajanja najma najmoprimac je u svakom trenutku obvezan dozvoliti radnicima SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o. pristup predmetu najma kako bi mogli izvršiti potrebne provjere.

Članak 9.

Najmoprimac nije ovlašten predmet najma dati u podnajam trećoj osobi te sklapati bilo kakvu vrstu pravnih poslova u vezi s predmetom najma.

Članak 10.

U slučaju kada razdoblje najma nije određeno ugovorom, najam prestaje onog trenutka kada predmet najma bude vraćen u poslovni krug SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o.

Članak 11.

SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. ima pravo raskinuti ugovor o najmu bez otkaznog roka i od najmoprimca trenutno oduzeti predmet najma u sljedećim slučajevima:

  • ako najmoprimac kasni s plaćanjem najma duže od 15 dana
  • ako najmoprimac predmet najma koristi protivno članku 5. i 9. ovih Općih uvjeta najma
  • ako najmoprimac i nakon što ga najmodavac na to upozori, krši ugovor o najmu, uključujući ove Opće uvjete najma
  • najmoprimac SKLADIŠNOJ LOGISTICI d.o.o. ne dozvoli pregled predmeta najma

Članak 12.

Najmoprimac odgovora za svu štetu koja nastane SKLADIŠNOJ LOGISTICI d.o.o zbog bilo kojeg njegova postupanja protivno ovim Općim uvjetima najma.

Članak 13.

Po završetku najma prilikom povrata predmeta najma, detaljan pregled viličara biti će odrađen na poslovnom prostoru društva od strane zaposlenika društva SKLADIŠNA LOGISTIKA d.o.o. Utvrđeno stanje viličara i sve eventualne štete biti će evidentirane izradom zapisnika koji će biti poslan najmoprimcu.

Članak 14.

Kontakt podaci putem kojih najmoprimac može, i dužan je bez odgode, obavijestiti servisnu službu SKLADIŠNE LOGISTIKE d.o.o. su:

  • Telefonski broj: 01 6150 409
  • Email: servis@skladisna-logistika.hr

H) Ugovori o servisiranju
1. Opseg
Ti se Sporazum o slobodnoj trgovini primjenjuje zajedno sa sporazumom o preventivnom održavanju potpisanim između stranaka. Sporazum između stranaka određuje Proizvod i uvjete pružanja usluge, koji će prevladati nad ovim Općim uvjetima poslovanja u slučaju sukoba ili nedosljednosti.

2. Preduvjeti za cijenu
Cijena navedena na mreži uključuje naknadu za rad dobavljača, a putovanje, međutim, može se zasebno prijaviti u ugovoru. Cijena podliježe inspekciji lokacije i/ili bilo kojim drugim okolnostima na web-lokaciji koje dobavljaču nisu poznate. Radovi se izvode tijekom uobičajenog radnog vremena dobavljača radnim danom između 07:00 i 16:00 sati. Prekovremeni rad i isporuka rezervnih dijelova i pribora, kao i svi drugi dodatni troškovi nastali od strane Kupca, bit će prema cjeniku Dobavljača koji je na snazi u trenutku izvršenja održavanja.

I) Vrijeme isporuke i viša sila (Force Majeure)
1. Informacije o vremenu isporuke i datumima isporuke su približne. Smatrat će se da su vremena isporuke ispunjena ako je pošiljka otpremljena iz našeg postrojenja u roku isporuke. Naša obveza isporuke podliježe točnim, točnim i ugovornim isporukama robe i sirovina od naših dobavljača, osim ako nismo krivi za netočne ili kasne isporuke robe i sirovina od naših dobavljača.

Zadržavamo pravo odgoditi isporuku Proizvoda ili otkazati potvrdu narudžbe ili smanjiti količinu proizvoda koji će biti isporučeni Kupcu i nećemo kršiti nijednu od naših obveza prema ovim OGU-ovima zbog okolnosti koje su izvan naše kontrole, uključujući bez ograničenja, Božja djela, vladine akcije, ratna ili nacionalna izvanredna stanja, teroristička djela, prosvjedi, neredi, civilna gužva, požar, eksplozija, poplava, epidemija, isključenja, štrajkovi ili drugi radni sporovi (bez obzira na to odnose li se na našu radnu snagu ili ne) ili ograničenja ili kašnjenja koja utječu na prijevoznike ili nemogućnost ili kašnjenje u nabavi odgovarajućih prikladnih materijala.

J) Ograničenje odgovornosti
DOBAVLJAČ nije odgovoran zbog odštete ili bilo kakvog kršenja ovih općih uvjeta ili statuta, delikta (uključujući, ali ne ograničavajući se na nemar) za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak korištenja, gubitak proizvodnje, gubitak ugovora, gubitak prihoda ili očekivane uštede, svako povećanje operativnih troškova, ili za bilo kakav financijski ili ekonomski gubitak ili za bilo kakvu neizravnu ili posljedičnu štetu koju može pretrpjeti Kupac ili bilo koja treća strana.

Ni u kojem slučaju ukupna odgovornost DOBAVLJAČA prema ovim OGU-ovima ne smije prelaziti 1 000 € (tisuću eura) ili ugovornu cijenu, koja god veća.

 

Očisti sve