S platformom

Toyota BT Staxio P-serija visoko je produktivna zahvaljujući platformi za stajanje na velikim udaljenostima. Ovaj svestrani asortiman postiže velike visine dizanja i preostale kapacitete, a također je dovoljno kompaktan za skučene prostore. Ova serija nudi viličare za utovar/istovar kamiona, rukovanje zatvorenim paletama, rukovanje dvostrukim teretom i rad u hladnjačama.

Očisti sve